پرش لینک ها
logohead
A brand of BASF – We create chemistry

گلازوریت - یک نام تجاری قوی برای موفقیت شما:

 • برند رنگ درجه یک BASF
 • تخصص رنگ از سال 1888
 • سیستم ها و فرآیندهای رنگ کارآمد مورد تایید تمامی سازندگان خودروهای پیشرو در سراسر جهان برای پرداخت مجدد
 • بزرگترین پایگاه داده رنگ جهان
 • راه حل های جامع مانند
  • ابزارهایی برای تشخیص رنگ
  • مجموعه خدمات مشاوره برای توسعه پس انداز و پتانسیل توسعه استفاده نشده
  • شبکه آموزش جهانی برای آموزش فنی و تجاری
 • متخصص کارایی بدنه – از کوتاه ترین فرآیند صافکاری تا برنامه ریزی بدنه برای گردش کار بهینه
 • راه حل های پایدار برای موفقیت پایدار